kategoria: inne zasoby
Wolskie Centrum Kultury
Typ: Stoliki i taborety dla dzieci
Szczegóły udostępniania:
Kolorowy i lekki zestaw dwóch stolików i czterech taboretów dla dzieci. Sprawdzają się zarówno w terenie, jak i we wnętrzu. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym do odbioru w Otwartej Kolonii - filii Wolskiego Centrum Kultury, przy ul. Górczewskiej 15.
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: Dom Kultury
Adres: Działdowska 6
Dzielnica: Wola
Adres internetowy: http://www.wck-wola.pl
Opis: Wolskie Centrum Kultury działa na różnorodnych polach, do których należy m.in.: 1. Tworzenie przyjaznej przestrzeni do współdziałania w sferze kultury poprzez budowanie więzi w lokalnej społeczności. 2. Rozwijanie talentów i stwarzanie możliwości spędzania wolnego czasu w ciekawy i kreatywny sposób, 3. Budowanie artystycznego wizerunku dzielnicy i miasta jako miejsca otwartego na nowoczesność i tradycję.
Godziny otwarcia: 08:00 -21:00
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Leszek Nurzyński
Telefon: 609471494