kategoria: sprzęt
MAL na Marymoncie
Podkategoria: Inny
leżaki Inicjatywa Lokalna
Ilość: 10
Uwagi:
Wypożyczający zobowiązuje się do odbioru i zwrotu udostępnionych sprzętów do we wcześniej ustalonych z koordynatorem terminach. Transport wypożyczonego sprzętu do i z miejsca przeznaczenia odbywa się na koszt i odpowiedzialność Pożyczającego. Pożyczający zabezpiecza właściwą ochronę wypożyczonemu sprzętowi. Sprzęt powinien zostać oddany w stanie, w jakim został wypożyczony, a Pożyczający ma wykazać się najlepszą możliwą dbałością o niego.
Szczegóły udostępniania:
Powyższe sprzęty mają za zadanie promowanie narzędzia inicjatywy lokalnej. Ich przeznaczeniem jest wykorzystanie podczas bezpłatnych i ogólnodostępnych wydarzeń organizowanych przez mieszkańców. Pierwszeństwo wykorzystania sprzętów mają w związku z tym organizatorzy wydarzeń w ramach realizacji zadania publicznego z inicjatywy lokalnej.
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: Miejsce Aktywności Lokalnej
Adres: Marii Kazimiery 20
Dzielnica: Żoliborz
Opis: Nowo otwarty MAL na Żoliborzu
Godziny otwarcia: 11-21
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Marcelina Zjawińska
Telefon: +48 572726768