kategoria: przestrzeń
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55 filia Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Typ: warsztatowa, uniwersalna sala w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 55 przy ul. Egipskiej 7
Powierzchnia: około 30m2
Na ile osób: 20-25 osób
Szczegóły udostępniania:
Warunki udostępniania w załączniku nr 5. http://www.bppragapd.pl/miejsca-aktywnosci-lokalnej
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: biblioteka
Adres: ul. Egipska 7
Dzielnica: Praga-Południe
Adres internetowy: http://www.bppragapd.pl
Opis: Nowoczesna przestrzeń biblioteczna przeznaczona do działań edukacyjno-kulturalnych. Sala Dydaktyczna udostępniana jest w środy w godz. 10.00 do 15.00 oraz w piątki w godz. 10.00 do 19.00. W ramach użyczania przestrzeni niezbędnej do realizacji projektów, Biblioteka zobowiązuje się udostępnić posiadaną przez siebie przestrzeń Sali dydaktycznej wraz z ich wyposażeniem po uprzednim wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego do organizatora.
Godziny otwarcia: pon. - pt. 10:00 - 19:00
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Małgorzata Kalbarczyk
Telefon: 22 672 06 92