kategoria: sprzęt
Dom Kultury Praga w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Podkategoria: Inny
Leżaki
Ilość: 10
Uwagi:
Przeznaczenie: działania niekomercyjne, otwarte dla mieszkańców, kulturalne, edukacyjne, społeczne.
Szczegóły udostępniania:
Leżaki do wypożyczania w Domu Kultury Praga, po wcześniejszym sprawdzeniu dostępności i ustaleniu terminu odbioru.
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: dom kultury
Adres: ul. Borysa Sawinkowa 2, 03-474 Warszawa
Dzielnica: Praga-Północ
Adres internetowy: http://www.dkpraga.pl
Opis: Dom Kultury PRAGA jest samorządową instytucją kultury, założoną w listopadzie 2002 roku. Podstawowymi celami działalności DK Praga jest edukacja poprzez sztukę i działania artystyczne oraz stwarzanie możliwości kontaktu z kulturą i udziału w jej tworzeniu dzięki realizowaniu projektów artystycznych, kulturalnych i społecznych.
Godziny otwarcia: 9:00-20:00
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Kamila Kobus
Telefon: 22 618 41 51