kategoria: sprzęt
Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
Podkategoria: Inny
Sztalugi
Ilość: 12
Uwagi:
6 ciężkich i 6 lżejszych
Szczegóły udostępniania:
Kontakt e-mail, wypełnienie druku wypożyczenia. informacja o dostępności przedmiotu na stronie mal.mdk.waw.pl
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: Młodzieżowy Dom Kultury
Adres: Łazienkowska 7
Dzielnica: Śródmieście
Opis: Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego jest placówką edukacji pozaszkolnej. Działamy na rzecz edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży, nauczycieli i społeczności lokalnej. Pierwsze kroki na gruncie działań lokalnych podejmowaliśmy współpracując z organizacjami. Teraz otwieramy się na inicjatywy mieszkańców. W ramach MAL-u udostępniamy ogród i pomieszczenia w budynku przy ul. Fabrycznej 1/3 na działania takie jak warsztaty, wykłady, zajęcia i zabawy.
Godziny otwarcia: Wtorek i piątek 16.00-19.30
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Lidia Lubańska-Listowska
Telefon: 22-629-32-06