kategoria: przestrzeń
Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
Typ: Sala uniwersalna
Powierzchnia: 35,5 m.kw.
Na ile osób: 25
Szczegóły udostępniania:
Sala w budynku przy ul. Fabrycznej 1/3 - udostępniana nieodpłatnie, na działalność niekomercyjną, we wtorki i piątki w godzinach 16.00-19.30. Warunkiem rezerwacji jest kontakt z koordynatorem: osobisty - MDK im. Władysława Broniewskiego ul. Łazienkowska 7, 00-449 Warszawa (w piątki -12-18) lub mailowy: mal@mdk.waw.pl na minimum tydzień przed datą wydarzenia. Informacja o zajętych terminach na stronie mal.mdk.waw.pl, zakładka Kalendarz
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: Młodzieżowy Dom Kultury
Adres: Łazienkowska 7
Dzielnica: Śródmieście
Opis: Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego jest placówką edukacji pozaszkolnej. Działamy na rzecz edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży, nauczycieli i społeczności lokalnej. Pierwsze kroki na gruncie działań lokalnych podejmowaliśmy współpracując z organizacjami. Teraz otwieramy się na inicjatywy mieszkańców. W ramach MAL-u udostępniamy ogród i pomieszczenia w budynku przy ul. Fabrycznej 1/3 na działania takie jak warsztaty, wykłady, zajęcia i zabawy.
Godziny otwarcia: Wtorek i piątek 16.00-19.30
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Lidia Lubańska-Listowska
Telefon: 22-629-32-06