kategoria: sprzęt
3 pokoje z kuchnią Miejsce Aktywności Lokalnej
Podkategoria: Inny
Komputer stacjonarny
Ilość: 1
Uwagi:
Do użytku na miejscu
Szczegóły udostępniania:
zapraszamy w godzinach otwarcia 3 pokoi z kuchnią
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: Dom sąsiedzki
Adres: ul. Głębocka 84
Dzielnica: Białołęka
Opis: Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni i atmosfery dla mieszkańców Zielonej Białołęki ułatwiającej twórcze działania. Chcemy, aby mieszkańcy czuli się tutaj jak u siebie w domu, by byli współgospodarzami i brali czynny udział w tworzeniu oferty kulturalnej. 3 pokoje z kuchnią udostępniają przestrzeń i oferują pomoc organizacyjną dla działań o różnym charakterze, otwartych na współpracę międzyludzką, sąsiedzką. Każdy, kto ma tylko ochotę, może współtworzyć to miejsce.
Godziny otwarcia: wtorek - sobota w godzinach 10 - 21.
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Michał Mioduszewski
Telefon: 667949056