kategoria: przestrzeń
Wolskie Centrum Kultury
Typ: Sala uniwersalna
Powierzchnia: 70m2
Na ile osób: w zależności od aktywności
Szczegóły udostępniania:
Filia Wolskiego Centrum Kultury - Otwarta Kolonia to klimatyczna przestrzeń do zorganizowania spotkania, wykładu, debaty, kameralnego koncertu czy przedstawienia. Na wyposażeniu znajdują się 4 stoły warsztatowe, 40 krzeseł, 3 sofy, stolik kawowy, projektor, flipchart. Przestrzeń przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Udostępnienie sali na zasadzie współorganizacji wydarzenia otwartego, bezpłatnego-ogólnodostepnego.
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: Dom Kultury
Adres: Działdowska 6
Dzielnica: Wola
Adres internetowy: http://www.wck-wola.pl
Opis: Wolskie Centrum Kultury działa na różnorodnych polach, do których należy m.in.: 1. Tworzenie przyjaznej przestrzeni do współdziałania w sferze kultury poprzez budowanie więzi w lokalnej społeczności. 2. Rozwijanie talentów i stwarzanie możliwości spędzania wolnego czasu w ciekawy i kreatywny sposób, 3. Budowanie artystycznego wizerunku dzielnicy i miasta jako miejsca otwartego na nowoczesność i tradycję.
Godziny otwarcia: 08:00 -21:00
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Leszek Nurzyński
Telefon: 609471494