kategoria: sprzęt
Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Podkategoria: Inny
Antyrama
Ilość: 9
Uwagi:
Wymiary: 30x40 Materiał: plexiglas
Szczegóły udostępniania:
Ramy do wykorzystania podczas bezpłatnych i ogólnodostępnych wydarzeń organizowanych przez mieszkańców m.st. Warszawy. Zapotrzebowanie na ramy, wraz z datą odbioru, zwrotu oraz celem wykorzystania należy zgłosić na 7 dni przed planowanym odbiorem. Wypożyczający zobowiązuje się do odbioru i zwrotu sprzętu we wcześniej ustalonych terminach. Transport sprzętu odbywa się na koszt i odpowiedzialność Pożyczającego.
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: Urząd miasta
Adres: Senatorska 27
Dzielnica: Śródmieście
Opis: Zajmujemy się wspieraniem i rozwijaniem procesów partycypacyjnych w Warszawie - budżetem partycypacyjnym, konsultacjami społecznymi, wolontariatem, inicjatywą lokalną i miejscami aktywności lokalnej.
Godziny otwarcia: 9.00-16.00
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Joanna Baczko
Telefon: 224433184