kategoria: wystawy
Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Tytuł: WYSTAWA "INICJATYWA LOKALNA W WARSZAWIE"
Ilość plansz: 10
Wymiary plansz: A2
Temat i szczegóły udostępniania:
Wystawa jest do obioru z naszej siedziby. Plansze są drukowane na piance i przedstawiają zdjęcia z inicjatyw realizowanych w latach 2014/2015.
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: Urząd miasta
Adres: Senatorska 27
Dzielnica: Śródmieście
Opis: Zajmujemy się wspieraniem i rozwijaniem procesów partycypacyjnych w Warszawie - budżetem partycypacyjnym, konsultacjami społecznymi, wolontariatem, inicjatywą lokalną i miejscami aktywności lokalnej.
Godziny otwarcia: 9.00-16.00
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Joanna Baczko
Telefon: 224433184