kategoria: przestrzeń
Wolskie Centrum Kultury
Typ: Sala uniwersalna
Powierzchnia: 70 m2
Na ile osób: 50
Szczegóły udostępniania:
SALA WCK w Klubie Sąsiedzkim przy ul. Młynarskiej 35A. Udostępnienie sali na zasadzie współorganizacji wydarzenia otwartego, bezpłatnego - ogólnodostępnego. W skład wyposażenia wchodzi ekran, rzutnik multimedialny, nagłośnienie, pianino, system zawieszeń obrazów, 50 krzeseł, 8 stolików, flipchart.
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: Dom Kultury
Adres: Działdowska 6
Dzielnica: Wola
Adres internetowy: http://www.wck-wola.pl
Opis: Wolskie Centrum Kultury działa na różnorodnych polach, do których należy m.in.: 1. Tworzenie przyjaznej przestrzeni do współdziałania w sferze kultury poprzez budowanie więzi w lokalnej społeczności. 2. Rozwijanie talentów i stwarzanie możliwości spędzania wolnego czasu w ciekawy i kreatywny sposób, 3. Budowanie artystycznego wizerunku dzielnicy i miasta jako miejsca otwartego na nowoczesność i tradycję.
Godziny otwarcia: 08:00 -21:00
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Leszek Nurzyński
Telefon: 609471494