kategoria: sprzęt
Wolskie Centrum Kultury
Podkategoria: Inny
Fartuszki kuchenne
Ilość: 20
Uwagi:
10 sztuk - rozmiar dla dorosłych; 10 sztuk - rozmiar dla dzieci. Fartuszki kuchenne pochodzą z kampanii społecznej "Wiem, co jem" m. st. Warszawy na rzecz prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży
Szczegóły udostępniania:
Klub ToTu Gibalskiego 10 chętnie udostępni na wszelkie zabawy kulinarne -------> fartuszki kuchenne.
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: Dom Kultury
Adres: Działdowska 6
Dzielnica: Wola
Adres internetowy: http://www.wck-wola.pl
Opis: Wolskie Centrum Kultury działa na różnorodnych polach, do których należy m.in.: 1. Tworzenie przyjaznej przestrzeni do współdziałania w sferze kultury poprzez budowanie więzi w lokalnej społeczności. 2. Rozwijanie talentów i stwarzanie możliwości spędzania wolnego czasu w ciekawy i kreatywny sposób, 3. Budowanie artystycznego wizerunku dzielnicy i miasta jako miejsca otwartego na nowoczesność i tradycję.
Godziny otwarcia: 08:00 -21:00
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Leszek Nurzyński
Telefon: 609471494