kategoria: przestrzeń
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Typ: ogród
Powierzchnia: 200m²
Na ile osób: ok. 50 osób
Szczegóły udostępniania:
Po wcześniejszym umówieniu się.
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: MAL
Adres: Estrady 112
Dzielnica: Bielany
Opis: Studnia jest otwartą przestrzenią do spotkań i wspólnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Bielan. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni i atmosfery dla mieszkańców Bielan wspierającej twórcze działania.Chcemy wzmocnić więzi sąsiedzkie pomiędzy mieszkańcami, przez inspirowanie do wspólnego aktywnego działania, i uświadamianie potrzeby odpowiedzialności za swoje otoczenie. Nazwa naszego MAL- A nawiązuje do miejsca znanego, często odwiedzanego przez lokalną społeczność - studni oligoceńskiej
Godziny otwarcia: 9:00 -21.00
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Iwona Mirosław - Dolecka
Telefon: 570 - 575 - 624