Piaskownica
Udostepniający: Organizacja pozarządowa
Typ: Miejsce Aktywności Lokalnej
Adres: Piaskowa 7, 01-067 Warszawa
Dzielnica: Wola
Opis: Miejsce Aktywności Lokalnej "Piaskownica" przy ul. Piaskowa 7 zostało stworzone przez mieszkańców, Urząd Dzielnicy Wola, OPS Dzielnicy Wola oraz Fundację NEBO. „Piaskownica” daje możliwości do realizacji inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, integruje Sąsiadów poprzez wspólnie organizowane wydarzenia, kształtuje postawę współodpowiedzialności za swoje środowisko lokalne, odkrywa wartości i możliwości niewykorzystanych umiejętności pojedynczych mieszkańców oraz całych grup.
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Iwona Hawryluk
Telefon: 881-931-067
ZASOBY UDOSTĘPNIAJĄCEGO