Artystyczny Dom Animacji filia Domu Kultury "Włochy"
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: dom kultury
Adres: ks. J. Chrościckiego 14
Dzielnica: Włochy
Adres internetowy: http://www.dkwlochy.pl
Opis: ADA, czyli Artystyczny Dom Animacji, usytuowany jest w warszawskich Włochach. Działania ADY łączą szeroką gamę stałych zajęć warsztatowych i edukacyjnych z bogatą i nowatorską ofertą programową. W budynku mieści się również Kino Studyjne ADA.
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: ADA
Telefon: 228637981