Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: MAL
Adres: Estrady 112
Dzielnica: Bielany
Opis: Studnia jest otwartą przestrzenią do spotkań i wspólnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Bielan. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni i atmosfery dla mieszkańców Bielan wspierającej twórcze działania.Chcemy wzmocnić więzi sąsiedzkie pomiędzy mieszkańcami, przez inspirowanie do wspólnego aktywnego działania, i uświadamianie potrzeby odpowiedzialności za swoje otoczenie.
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Iwona Mirosław - Dolecka
Telefon: 516 043 820