Dom Kultury Praga w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: dom kultury
Adres: ul. Borysa Sawinkowa 2, 03-474 Warszawa
Dzielnica: Praga-Północ
Adres internetowy: http://www.dkpraga.pl
Opis: Dom Kultury PRAGA jest samorządową instytucją kultury, założoną w listopadzie 2002 roku. Podstawowymi celami działalności DK Praga jest edukacja poprzez sztukę i działania artystyczne oraz stwarzanie możliwości kontaktu z kulturą i udziału w jej tworzeniu dzięki realizowaniu projektów artystycznych, kulturalnych i społecznych.
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Kamila Kobus
Telefon: 22 618 41 51