Dom Sąsiedzki "Szmulowizna"
Udostepniający: Organizacja pozarządowa
Typ: dom sąsiedzki
Adres: ul. Łochowska 31
Dzielnica: Praga-Północ
Opis: Nadrzędnym celem realizacji przedsięwzięcia jest stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju wspólnoty lokalnej, w tym zachęcenie mieszkańców podobszaru Szmulowizny do włączenia się we wspólne działania i inicjowania oddolnych aktywności na rzecz swojego otoczenia.
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Małgosia, Majka
Telefon: 574483130
ZASOBY UDOSTĘPNIAJĄCEGO