Dom Kultury "ŚWIT" w Dzielnicy Targówek
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: Dom Kultury
Adres: 03-371 Warszawa, ul. Wysockiego 11
Dzielnica: Targówek
Adres internetowy: http://www.dkswit.com.pl
Opis: Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek m. st.W-wy - jest instytucją kultury realizującą zadania własne Dzielnicy Warszawa Targówek w dziedzinie kultury. Działalność prowadzi od 1958 roku. Głównym zadaniem Domu Kultury jest organizowanie zróżnicowanych form działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej mającej na celu atrakcyjne i pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Magdalena Grudziecka
Telefon: 22 811 01 05 wew.107