DOM KULTURY DOROŻKARNIA
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: Dom Kultury Dorożkarnia w dzielnicy Mokotów M.St.Warszawy
Adres: ul.Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa
Dzielnica: Mokotów
Adres internetowy: http://www.dorozkarnia.pl
Opis: Ośrodek Działań Artystycznych DROŻKARNIA to centrum ruchu amatorskiego dla dzieci i młodzieży. Miejsce stworzone po to, aby młode osoby z całego miasta, szczególnie zaś z okolic Dolnego Mokotowa, mogły rozwijać swoje umiejętności i talenty, a także realizować własne marzenia. Dzieci i młodzież uczestniczą w stałym programie zajęć. Mogą wybierać w kilkudziesięciu pracowniach lub grupach artystycznych. Dodatkowo biorą udział w cyklicznie organizowanych warsztatach oraz prezentacjach scenicznych.
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Katarzyna Salinger
Telefon: 22/8417217