Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: Miejsce Aktywności Lokalnej prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres: ul. Rejonowa 6/8
Dzielnica: Włochy
Opis: Miejsce Aktywności Lokalnej we Włochach jest prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. MAL we Włochach to miejsce dla Mieszkańców tworzone z Mieszkańcami. Uznajemy, iż każdy posiada umiejętności, którymi może dzielić się z sąsiadami. W MALu swoją siedzibę posiada Zespół ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym Ośrodka Pomocy, pracownicy Zespołu wspierają oddolne inicjatywy mieszkańców oraz tworzą sieci współpracy organizacji, instytucji i mieszkańców.
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Sylwia Rowicka
Telefon: 723245231
ZASOBY UDOSTĘPNIAJĄCEGO