MAL - Towarzystwa Przyjaciół Pragi
Udostepniający: Organizacja pozarządowa
Typ: SIedziba Towarzystwa Przyjaciół Pragi
Adres: ul. Stalowa 28/1 03-426 Warszawa
Dzielnica: Praga-Północ
Opis: Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Pragi - miejsce spotkań sąsiedzkich, tworzenia wspólnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Piotr Stryczyński
Telefon: 786849020