MiniMal w Okęckiej Sali Widowiskowej
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: MiniMal w Okęckiej Sali Widowiskowej
Adres: ul. 1 Sierpnia 36a
Dzielnica: Włochy
Opis: Dom Kultury „Włochy” to miejsce otwarte dla mieszkańców. Chcemy wspierać działania lokalne, inicjatywy oddolne i integrować sąsiadów. Jesteśmy gotowi udostępnić pomieszczenia mieszkańcom Dzielnicy Włochy, którzy chcą robić coś dla innych. Sale udostępniamy nieodpłatnie, wyłącznie na działania niekomercyjne m.in. warsztaty, spotkania, koła zainteresowań. Miejsca Otwarte MiniMAL zlokalizowane są w placówkach Domu Kultury „Włochy” i dostępne w wyznaczonych miejscach, dniach i godzinach z wyjątki
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Iwona Olszewska-Cypelt
Telefon: 22 868 02 01
ZASOBY UDOSTĘPNIAJĄCEGO