Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: centrum międzypokoleniowe, dom dziennego pobytu
Adres: Nowolipie 25B
Dzielnica: Wola
Opis: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie to nowa przestrzeń dla seniorów, osób w średnim wieku, młodzieży, dzieci i organizacji pozarządowych. Misją CAM "Nowolipie" jest promowanie i wzmacnianie idei dialogu międzypokoleniowego poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, bieżąca działalność dziennego pobytu dla osób starszych oraz upowszechnianie wolontariatu wśród osób 60+.
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Lech Uliasz
Telefon: +48723244426