MiniMal w Artystycznym Domu Animacji
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: Dom Kultury
Adres: ul. ks. Juliana Chrościckiego 14
Dzielnica: Włochy
Opis: Dom Kultury „Włochy” to miejsce otwarte dla mieszkańców. Chcemy wspierać działania lokalne, inicjatywy oddolne i integrować sąsiadów. Jesteśmy gotowi udostępnić pomieszczenia mieszkańcom Dzielnicy Włochy, którzy chcą robić coś dla innych. Sale udostępniamy nieodpłatnie, wyłącznie na działania niekomercyjne m.in. warsztaty, spotkania, koła zainteresowań. Miejsca Otwarte MiniMAL zlokalizowane są w placówkach Domu Kultury „Włochy” i dostępne w wyznaczonych miejscach, dniach i godzinach z wyjątki
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Małgorzata Strzelecka
Telefon: 508660472
ZASOBY UDOSTĘPNIAJĄCEGO