Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: budynek dzielnicy
Adres: ul.Woronicza 44a
Dzielnica: Mokotów
Opis: Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawa realizuje programy społeczne wychodzące naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców osiedla Wierzbno i dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Działalność prowadzona jest w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie Dzielnicy. Bywalcami MCIM są mamy z małymi dziećmi, dzieci szkolne, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy.
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Alicja Walicka, Grzegorz Śnioch
Telefon: 22-443-67-70