Klub Bemowskiego Seniora
Udostepniający: Instytucja miejska lub państwowa
Typ: Klub Seniora
Adres: Pełczyńskiego 30a, 01-471 Warszawa
Dzielnica: Bemowo
Opis: Klub Bemowskiego Seniora został utworzony w celu integracji, aktywizacji oraz zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych.Działalność na rzecz seniorów/oferta dla seniorów. Spotkania koła turystyczno-krajoznawczego, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia plastyczne oraz rękodzieła – trening zdolności manualnych, spotkania brydżowe i szachowe, potańcówki, tygodnie tematyczne, spotkania okolicznościowe z okazji świąt, popołudnia z poezją, spotkania przy puzzlach i grach. Zapraszamy do odwiedzin.
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Opiekun Klubu Karolina Rejer
Telefon: 519047087