Fundacja Metamorfozy
Udostepniający: Organizacja pozarządowa
Typ: galeria, pracownia, miejsce spotkań integracyjnych
Adres: Marszałkowska 81, lokal 20
Dzielnica: Śródmieście
Opis: Misją Fundacji jest budowanie społeczeństwa tolerancyjnego oraz wspomaganie rozwoju osobistego, propagowanie wiedzy i informacji służących uszlachetnianiu życia i podnoszeniu jego jakości. Skupiamy się na organizowaniu różnych form aktywności osób dorosłych.. Naszym głównym obszarem działania jest działalność kulturalna i edukacyjna wspierająca integrację międzypokoleniową. Promujemy również działania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji seniorów i przemocy w rodzinie.
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko: Grażyna Kucharska
Telefon: 608-096-237