Czas podsumowań i dobrych życzeń

Czas podsumowań i dobrych życzeń

Kończy się pierwszy pilotażowy rok Spółdzielni Kultury. Dziękujemy za wsparcie, współtworzenie  i dzielenie się swoim zasobami.

Dołączyło do nas ponad 100 użytkowników - instytucji miejskich, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych, inicjatyw prywatnych. Na stronie znajduje się prawie 160 zasobów różnego typu, są tu przestrzenie (ogrody, kuchnie, sale), sprzęty (drabina, sztalugi, wypalarka do drewna, rzutniki, ekrany), produkty kultury (koncerty, wystawy, spektakle), umiejętności i przeróżne różności (np. rzeźba wielkiego ślimaka).

Przyszedł czas na podsumowanie, dlatego będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie wnioski, sugestie, uwagi i pomysły, które pomogą ulepszyć SpółdzielnięTutaj link do 2 minutowej ankiety (dwa pytania:)

W przyszłym roku, w dalszym ciągu będziemy się opiekować Spółdzielnią Kultury, animować ją, promować i organizować różne spotkania, które pomagają urzeczywistnić ideę dzielenia się zasobami na rzecz działań lokalnych, kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, niekomercyjnych, otwartych dla mieszkańców.